اخبار شرکت توییتر

اخبار مربوط به توییتر و سیاست‌های جدید این شبکه اجتماعی را در این صفحه بخوانید.

| ۱۷:۳۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | + دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | 6 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | 4 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | + دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | + دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | + دیدگاه

| ۱۸:۴۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | + دیدگاه

| ۲۳:۵۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | 2 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | 13 دیدگاه

| ۱۰:۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | 3 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | + دیدگاه

| ۱۶:۳۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | + دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | 4 دیدگاه

| ۲۱:۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | 3 دیدگاه

| ۱۶:۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | + دیدگاه

| ۰۹:۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | 7 دیدگاه

| ۱۹:۳۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | 19 دیدگاه

بیشتر بخوانید