کریسمس 2013 درآمد اپل از فروش اپلیکیش‌ها 50 درصد افزایش یافته اما رشد آن نسبت به سال‌های قبل کمتر بوده است

کریسمس 2013 درآمد اپل از فروش اپلیکیش‌ها 50 درصد افزایش یافته اما رشد آن نسبت به سال‌های قبل کمتر بوده است

کریسمس همه ساله زمان بسیار خوبی برای فروشگاه‌های اپلیکیشن به شمار می‌رود. براساس گزارش Distimo، در روز کریسمس، میزان دانلود اپلیکیشن‌های iOS حدود 53 درصد و میزان درآمد این فروشگاه حدود 56 درصد نسبت به روزهای دیگر ماه دسامبر افزایش یافته است.

در این گزارش آمده، اگر چه درآمد و میزان دانلود اپلیکیشن‌ها در روز کریسمس نسبت به روزهای دیگر ماه دسامبر افزایش یافته، اما این افزایش در مقابل روزهای کریسمس 2011 یا 2012 کاهش یافته است. در سال 2012 در روز کریسمس میزان دانلود نرم افزار دو برابر و درآمد اپل نیز بیش از 70 درصد رشد داشته است.

اما در گزارش Distimo آمده که در روز کریسمس، مردم بریتانیا 161 درصد بیشتر از روزهای دیگر اپلیکیشن دانلود کرده‌اند. در امریکا نیز درآمد فروشگاه اپل دو برابر شده و رشد 97 درصدی را نسبت به روزهای دیگر تجربه کرده است. این در حالی است که کشورهای بزرگ آسیا مانند ژاپن یا کره جنوبی بدون رشد و افزایش دانلود بوده‌اند و در واقع کریسمس در میزان دانلود و فروش اپلیکیشن در این کشورها تاثیری نداشته است.

سرویس آماری Flurry نیز اخیرا خبر از رکورد جدیدی داده بود که در آن به رشد 91 درصدی دانلود اپلیکیشن در روز کریسمس نسبت به سه هفته اول ماه دسامبر، اشاره شده بود. البته فلوری نیز همچون Distimo اعلام نموده که میزان رشد دانلود اپلیکیشن در روز کریسمس امسال نسبت به سال‌های گذشته کمتر بوده است. دلیل اصلی این موضوع نیز عدم استقبال بیشتر کاربران شرقی از دانلود اپلیکیشن‌ها در روز کریسمس، عنوان شده است.

البته بسیاری از کشورهای آسایی مانند چین کمتر کریسمس را جشن می‌گیرند و چشن‌های سنتی متفاوتی دارند.

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده