لغت‌نامه مریام-وبستر اعلام کرد: 10 لغتی که در سال 2012 بیشتر از همه مورد جستجو قرار گرفته‌اند

لغت‌نامه مریام-وبستر اعلام کرد: 10 لغتی که در سال 2012 بیشتر از همه مورد جستجو قرار گرفته‌اند

لغت‌نامه معتبر مریام-وبستر لیست 10 لغتی که در سال 2012 بیشتر از همه مورد جستجو قرار گرفته‌اند را منتشر نموده است. در ادامه این لیست را مشاهده خواهید نمود.

لغت‌نامه مریام-وبستر 10 لغتی که در سال 2012 بیشترین جستجو را داشته‌اند را منتشر نموده است. همان طور که انتظار می‌رود بسیاری از آنها مربوط به سیاست هستند (انتخابات آمریکا اصلی‌ترین دلیل آن است)، ولی یک لغت در حوزه تکنولوژی نیز در این لیست قرار دارد: meme.

دو لغت اولی که در لیست مریام-وبستر قرار گرفته است، Socialism و Capitalism هستند. دو ایدئولوژی که در مقابل هم هستند و حداقل در این لیست در کنار هم قرار گرفته‌اند. مابقی لغات این لیست به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

  • Bigot
  • Democracy
  • Globalization
  • Marriage
  • Meme
  • Professionalism
  • Schadenfreude
  • Touche
  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده