دانشمندان مغز مجازی خلق کردند که اعداد را تشخیص می‌دهد، به خاطر می‌سپارد و حتی از برخی از تست‌های IQ سربلند بیرون می‌آید!

سه‌شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۱ - ۱۲:۱۴
مطالعه 2 دقیقه
عصب شناس دانشگاه واترلو - کریس الیس اسمیث - سال‌ها زمان صرف کرده است تا روش ساخت یک مغز را بیابد! البته او برای ساخت مغز انسان، از مغز خود استفاده کرده است که احتمالا بسیار باهوش‌تر از مغز من یا شاید مغز شما باشد! او تمام یافته‌ها و تفکرات خود را در یک کتاب منتشر نموده است. تیم الیس اسمیث توانسته‌، بزرگترین شبیه ساز دنیا از مغز انسان را خلق کند.

آنها نام Spaun را برای شبیه ساز مغز انسان انتخاب نموده‌اند، این شبیه ساز شبیه به خود مغز انسان عمل می‌کند و قادر به تشخیص اعداد، نوت برداری از لیست و بخاطر سپردن آنها است. این مغز حتی قادر است از برخی از تست‌های IQ با موفقیت بیرون بیاید. البته شما نمی‌توانید آن را به این زودی‌ها در ربات‌های سوپر کامپیوتر که شاید به جنگ انسان‌ها بیایید، بیابید! حداقل به این زودی‌ها این اتفاق رخ نخواهد داد.

الیس‌اسمیث گفت:

تیم الیس‌اسمیث از کامپیوتر برای شبیه سازی مغز انسان استفاده کرده است، روش آنها مانند شبیه سازهای پرواز هواپیما است. Spaun مخفف (Semantic Pointer Architecture Unified Network) است و دارای 2.5 میلیون عصب شبیه سازی و سازمان دهی شده است.

برای ساخت این مغز یک سال زمان صرف شده است، مغز مجازی قادر است جنبه‌های مختلف اعصاب، فیزیولوژی اعصاب و رفتارهای روانی را شبیه سازی کند. باید حدود 5 سال صبر کنیم تا ببینیم آنها از این فناوری در چه زمینه‌ای استفاده خواهند کرد!

مطالب مشابه

نظرات

درخواست ناموفق بود