تعداد نماد الکترونیکی صادرشده برای کسب‌وکارها در سال جاری ۷ درصد کاهش یافته است

تعداد نماد الکترونیکی صادرشده برای کسب‌وکارها در سال جاری ۷ درصد کاهش یافته است

گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد تعداد نماد الکترونیکی صادرشده برای کسب‌وکارها در ۹ ماه اخیر، درمقایسه‌با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۷ درصد کاهش یافته است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش وضعیت شاخص‌های بخش صنعت، معدن و تجارت، آماری از تعداد مجوزهای صادرشده در ۹ ماه اخیر منتشر کرده است. طبق این گزارش، در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۸، ۹ هزار و ۷۳۱ نماد الکترونیکی برای کسب‌وکارها صادر شده است؛ درحالی‌که در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۷، این تعداد ۱۰ هزار و ۴۵۷ بود. این آمار نشان می‌دهد صدور نماد الکترونیکی در سال جاری کاهش ۶/۹ درصدی تجربه کرده است. همچنین در این گزارش، به‌جای عبارت «نماد اعتماد الکترونیکی» عبارت «نماد الکترونیکی» به‌کار رفته است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش ۹ ماهه‌ی اخیر خود در دسته‌بندی تجارت الکترونیک، آمار مربوط به «گواهی امضای الکترونیکی» را نیز اعلام کرده است. طبق گزارش، در بازه‌ی زمانی یادشده، ۱۱۵ هزار و ۶۳۲ گواهی امضای الکترونیکی صادر شده است که درمقایسه‌با تعداد ۷۲ هزار و ۴۰۲ گواهی امضای الکترونیکی صادرشده در مدت مشابه سال گذشته، ۵۹/۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد احراز هویت الکترونیکی در فضای مجازی درمقایسه‌با سال گذشته اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

در گزارش تعداد مجوزهای صادرشده‌ی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش نرم‌افزار، به تعداد «پروانه‌ی بهره‌برداری نرم‌افزار» صادرشده در ۹ ماه ابتدایی سال جاری نیز اشاره شده است. در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۸، ۲۸ پروانه‌ی بهره‌برداری نرم‌افزار صادر شده است که این تعداد در بازه‌ی زمانی سال گذشته، ۱۸ عدد بوده و نشان‌دهنده‌ی رشد ۵۵/۶ درصدی در سال جاری است.

در بخش دیگر گزارش آمده است براساس پروانه‌ی بهره‌برداری نرم‌افزار که در ۹ ماهه امسال صادر شده، ۴ هزار و ۹۷۹ فرصت شغلی ایجاد شده که این آمار در مدت مشابه سال گذشته، ۷۰۴ فرصت شغلی بوده است و نشان می‌دهد امسال در این حوزه ۶۰۷/۲ درصد افزایش یافته است.

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده