تامین برق تجهیزات ICT شبکه ارتباطات زیرساخت به دانشگاه شریف واگذار شد

تامین برق تجهیزات ICT شبکه ارتباطات زیرساخت به دانشگاه شریف واگذار شد

دانشگاه شریف پایداری و تداوم سرویس سیستم‌های برق تجهیزات ICT با ضریب اطمینان بالا در شبکه ارتباطات زیرساخت را به‌عنوان پروژه پژوهشی- کاربردی تأمین می‌کند.

نخستین جلسه همکاری‌های مشترک پروژه‌ی پژوهشی-کاربردی دانشگاه شریف و شرکت ارتباطات زیرساخت، ۱۶ بهمن با عنوان «پایداری و تداوم سرویس سیستم‌های تأمین و توزیع برق و مراکز مخابراتی» برگزار شد. محمود فتوحی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگران دانشگاه در نقش مشاوران اجرای پروژه و مدیران معاونت فنی شرکت ارتباطات زیرساخت در این جلسه شرکت داشتند.

در ابتدای جلسه، فتوحی ساختار پروژه و روند انجام فعالیت‌های مربوط به آن را توضیح داد. وی تصریح کرد:

۵ فاز مختلف عملیاتی برای این پروژه تعریف و طراحی شده که بستر عملیاتی آن براساس اهداف این ۵ فاز شامل «شناخت اهداف، اولویت‌ها، ساختارها و نیازمندی شرکت ارتباطات زیرساخت در حوزه تأمین و توزیع برق، ارائه استراتژی جامع تعمیرات و نگه‌داری قابلیت اطمینان محور با هدف حفظ سطح دسترس‌پذیری در طول زمان و بهبود قابلیت نگه‌داری کلی زیرساخت تأمین انرژی الکتریکی و ارائه‌ی استراتژی جامع تعمیرات و نگه‌داری قابلیت اطمینان محور با هدف حفظ سطح دسترس‌پذیری در طول زمان و بهبود قابلیت نگه‌داری زیرساخت تأمین انرژی الکتریکی» است.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف دیگر اهداف پروژه را ارزیابی تاب‌آوری زیرساخت تأمین انرژی الکتریکی در مواجهه با حوادث غیرمترقبه به‌منظور تضمین پایداری و تداوم سرویس و همچنین تدوین رویه‌ها، خطوط راهنما و دستورالعمل‌ها برای ارزیابی مستمر عملکرد و بهبود تداوم سرویس برشمرد.

تأمین برق تجهیزات ICT با ضریب اطمینان بالا، حفظ ارتباطات با دسترس‌پذیری بالا و بهبود تاب‌آوری سیستم‌های تأمین و توزیع برق در شبکه زیرساخت ارتباطی کشور ازجمله دلایل اجرای این پروژه به‌عنوان پروژه پژوهشی- کاربردی است.

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده