شرکت های دانش بنیان ۵۱ هزار میلیارد ریال به شبکه بانکی کشور بدهی دارند

شرکت های دانش بنیان ۵۱ هزار میلیارد ریال به شبکه بانکی کشور بدهی دارند

شبکه‌ی بانکی کشور در ۹ ماه منتهی به آذرماه سال ۹۷، مبلغ ۵۱۹۹۴ میلیارد ریال به ۶۲۶ شرکت دانش بنیان تسهیلات پرداخت کرده است.

بانک مرکز اعلام کرده که شبکه‌ی بانکی کشور در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۷ به ۶۲۶ شرکت دانش بنیان ۵۱٫۹۹۴ میلیارد ریال تسهیلات ارائه داده که سهم هر شرکت به‌طور متوسط ۸۳ میلیارد ریال برآورد شده است.

در نمودارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی سهم بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به تفکیک نشان داده شده است و دراین‌میان بانک‌های ملت و صادرات  به ترتیب با ۹۹۶۰.۴ و ۸۵۶۸.۸ میلیارد ریال بیشترین مبلغ پرداختی به شرکت‌های دانش بنیان را داشته‌اند.

آمار

بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که مجموع تسهیلات پرداختی از آذرماه سال ۱۳۹۶ تا آذرماه سال ۱۳۹۷ به شرکت‌های دانش بنیان در مجموع ۶۹۸۷۳.۲ میلیارد ریال بوده که ۱۷۴۳۷.۱ میلیارد ریال آن متعلق به بانک‌های دولتی، ۲۷۲۰۱.۶ میلیارد ریال آن متعلق به بانک‌های خصوصی و ۲۵۲۳۴.۵ میلیارد ریال آن به بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری تعلق داشته است.

آمار بانک مرکزی

مانده‌ی کل تسهیلات اعطای به ۱۰۴۰ شرکت دانش بنیان در پایان ماه مذکور معادل ۷۰۱۵۱.۷ میلیارد ریال است که سهم هر شرکت به‌طور میانگین ۶۷.۵ میلیارد ریال برآورد شده است. همچنین بیشترین مانده به بانک‌های ملی (۱۳۴۰۴ میلیارد ریال)، ملت (۹۷۵۲.۳ میلیارد ریال) و پاسارگاد (۶۹۲۹.۳ میلیارد ریال) تعلق دارد.

آمار بانک مرکزی

بر این اساس مانده‌ی مطالبات غیرجاری ۱۳۱۵۱.۴ میلیارد ریال (متعلق به ۱۷۳ شرکت و معادل ۱۸.۷ درصد کل مانده‌ی تسهیلات است. همچنین مانده‌ی مطالبات غیر جاری شامل ۴۲۷۷.۸ میلیارد ریال سررسید گذشته (۸۶ شرکت)، ۱۶۹۶.۷ میلیارد ریال معوق (۵۷ شرکت) و ۷۱۷۷ میلیارد ریال مشکوک‌الوصول (۶۰ شرکت) است. 

آمار بانک مرکزی

بانک مرکز در پایان گزارش اضافه کرده که منظور از تعداد شرکت‌ها در گزارش‌های مقاطع قبل، تعداد تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش بنیان بوده و از این مقطع تعداد شرکت‌ها فارغ از تعداد تسهیلات پرداختی منظور نظر است.

همچنین به دلیل ارزیابی ماهانه‌ی شرکت‌های دانش بنیان توسط کارگروه مربوطه در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعدادی از شرکت‌های جدید به فهرست شرکت‌های دانش بنیان افزوده شده و برخی نیز حذف می‌گردند؛ بنابراین بخشی از تغییرات در مانده‌ی تسهیلات پرداختی به این دلیل است.

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده