خدمات مانده حساب در اپلیکیشن‌های ۶ شرکت PSP امکان‌پذیر شد

شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۴
مطالعه 2 دقیقه
بعد از ممنوعیت خدمات اعلام مانده حساب از سوی بانک مرکزی، این امکان در ۶ اپلیکیشن شرکت PSP بعد از اتصال آن‌ها به سامانه‌ی نهاب و تطبیق با روال‌های جدید شاپرک امکان‌پذیر شد.

بانک مرکزی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود اپلیکیشن‌های موبایلی برای ارائه‌ی خدماتی مانند مانده‌گیری و صورتحساب باید الزامات جدید مطرح‌شده را رعایت کنند، آزمون‌های سامانه‌ی مانا و نهاب را با موفقیت پشت سر بگذارند و با روال‌های جدید شرکت شاپرک تطبیق پیدا کنند. بعد از انتشار این بیانیه ۶ اپلیکیشن موبایلی روال‌های جدید شاپرک و آزمون‌های سامانه مانا و نهاب را با موفقیت پشت سر گذاشتند و این امکان برای آن‌ها فراهم شد.

اپلیکیشن های موبایلی شرکت‌های آسان پرداخت پرشین، پرداخت الکترونیک پارسیان، پرداخت الکترونیک سامان، پرداخت الکترونیک سداد، شرکت به پرداخت ملت و الکترونیک کارت دماوند از جمله اپلیکیشن‌هایی هستند که امکان مانده‌گیری حساب را برای کاربران خود فراهم کرده‌اند.

تطابق کد ملی با شماره تلفن همراه کاربران در اپلیکیشن‌های موبایلی با اتصال ۶ شرکت ذکرشده به سامانه‌ی نهاب بانک مرکزی با همکاری شرکت خدمات انفورماتیک اجرایی و امکان سرویس مانده‌گیری در اپلیکیشن موبایل آن‌ها امکان‌پذیر شد. این شرکت‌ها همچنین آزمون‌های مربوط‌به سرویس مانده‌گیری و ارتباط با سامانه‌ی مانا را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند.

سایر شرکت‌های پرداخت مجاز نیز می‌توانند با اتصال به سامانه‌ی نهاب، مانا و رعایت الزامات جدید شاپرک نسبت به فعال کردن فرایند مانده‌گیری اقدام کنند زیرا الزامات جدید در حوزه‌ی اپلیکیشن‌های موبایلی از ابتدای سال ۱۳۹۸ اجباری است.

مطالب مشابه

نظرات

منبعی یافت نشد

منبعی یافت نشد

منبعی یافت نشد

منبعی یافت نشد

منبعی یافت نشد

منبعی یافت نشد

منبعی یافت نشد

منبعی یافت نشد

منبعی یافت نشد

منبعی یافت نشد

منبعی یافت نشد

منبعی یافت نشد

منبعی یافت نشد

منبعی یافت نشد

منبعی یافت نشد

منبعی یافت نشد

منبعی یافت نشد

منبعی یافت نشد

منبعی یافت نشد

منبعی یافت نشد