لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی تصویب نشد

یک‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۳:۲۴
مطالعه 1 دقیقه
لایحه‌ی اصلاح قانون توسعه‌ی حمل‌ونقل عمومی تصویب نشد. این لایحه استارتاپ‌های حوزه‌ی حمل‌ونقل را به دریافت مجوز از شهرداری ملزم می‌کرد.

رضا الفت‌نسب، سخن‌گوی اتحادیه‌ی کسب‌وکارهای مجازی اعلام کرد طرح دریافت مجوز استارتاپ‌های حوزه‌ی حمل‌ونقل از شهرداری با دفاع سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری رأی نیاورد و از دستور کاردولت خارج شد. وی گفت:

این طرح پیش‌تر در کمیسیون امور زیربنایی دولت تصویب شده بود و با اینکه علی‌رضا قنادان، رئیس سازمان تاکسی‌رانی گفته بود شهرداری قصد تعطیلی این کسب‌وکارها را ندارد، به‌گفته‌ی مدیران تاکسی‌های آنلاین عملیاتی‌شدن آن آسیب بزرگی به کسب‌وکار تاکسی‌های اینترنتی وارد می‌کرد که درنهایت تصویب نشد.

اول اسفند اعلام شده بود که هیئت‌دولت بررسی لایحه اصلاح قانون توسعه‌ی حمل‌ونقل عمومی را در دستورکار قرار داده و درصورت عملیاتی شدن، استارتاپ‌های حوزه‌ی حمل‌ونقل به دریافت مجوز از شهرداری ملزم می‌شوند. این طرح در جلسه‌ی ۱۲اسفند با دفاع سورنا ستاری از کسب‌وکارهای آنلاین تصویب نشد و از دستورکار هیئت‌دولت خارج شد.

مطالب مشابه

نظرات

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود