بررسی جزئیات و صرفه اقتصادی وام خرید خودروهای داخلی (به همراه جدول اقساط یک تا چهارساله)

بررسی جزئیات و صرفه اقتصادی وام خرید خودروهای داخلی (به همراه جدول اقساط یک تا چهارساله)

این روزها بحث خرید خودروی داخلی با وام ۲۵ میلیون تومانی داغ است. قیمت خودروها و شرایط وام دو روز قبل در زومیت بررسی و منتشر شد. در این مطلب ضمن بررسی خرید خودروهای داخلی با استفاده از این وام، مبلغ اقساط و کل باز پرداخت را نیز محاسبه می‌کنیم.

همانطور که می‌دانید، وام ۲۵ میلیونی خودرو به صورت یک تا چهارساله با سود بازپرداخت ۱۶ درصد به متقاضیان خرید خودروهای داخلی اعطا می شود. البته این وام بر خلاف تسهیلات خودرو در سال‌های گذشته نیازی به حضور و مراجعه به بانک ندارد و باید به نمایندگی مجاز خودروسازان مراجعه کرد.

نکته‌ای که درباره این وام وجود دارد این است که برای هر یک تا ۶ قسط باید یک عدد چک به خودروسازان تحویل داد. یعنی برای هر قسط هر ماه، هر سه ماه یا هر ۶ ماه، خودروساز یک عدد چک از خریداران می‌گیرد. پس اگر دسته چک ندارید پیش از اقدام برای خرید خودرو دسته چکی تهیه کنید.

برای خرید خودرو در این طرح چقدر هزینه پرداخت می‌کنیم

برای هر خودرو تا مبلغ ۸۰ درصد قیمت اعلامی از سمت کارخانه می‌توان وام دریافت کرد و بقیه مبلغ باید به صورت نقدی به حساب خودروساز پرداخت شود. با توجه به این نکته هر خودرو مبلغ پیش‌پرداخت و اقساط خاص خود را دارد. ضمن اینکه مبلغ قسط و مجموع پرداختی بر اساس زمان بازپرداختی که خریدار تعیین می‌کند متفاوت است. این مبالغ را در چهار جدول جداگانه بررسی می‌کنیم.

اقساط یک ساله

نام خودروقیمت خودرومبلغ وامپیش پرداختاقساطمجموع اقساطقیمت تمام شده
سایپا ۱۱۱۲۰.۱۴۰.۰۰۰۱۶.۱۰۰.۰۰۰۴.۰۴۰.۰۰۰۱.۴۶۰.۷۶۷۱۷.۵۲۹.۲۰۴۲۱.۵۶۹.۲۰۴
سایپا ۱۳۱۱۹.۹۲۰.۰۰۰۱۵.۹۰۰.۰۰۰۴.۰۲۰.۰۰۰۱.۴۴۲.۶۲۱۱۷.۳۱۱.۴۵۲۲۱.۳۳۱.۴۵۲
سایپا ۱۴۱۱۹.۵۲۰.۰۰۰۱۵.۶۰۰.۰۰۰۳.۹۲۰.۰۰۰۱.۴۱۵.۰۰۰۱۶.۹۸۴.۸۱۲۲۰.۹۰۴.۸۱۲
تیبا۲۳.۹۵۰.۰۰۰۱۹.۱۰۰.۰۰۰۴.۸۵۰.۰۰۰۱.۷۳۲.۹۵۹۲۰.۷۹۵.۵۰۸۲۵.۶۴۵.۵۰۸
تیبا۲۲۷.۱۷۰.۰۰۰۲۱.۷۰۰.۰۰۰۵.۴۷۰.۰۰۰۱.۹۶۸.۸۶۰۲۳.۶۲۶.۳۲۰۲۹.۰۹۶.۳۲۰
سمند LX۲۹.۸۴۴.۰۰۰۲۳.۸۰۰.۰۰۰۶.۰۴۴.۰۰۰۲.۱۵۹.۳۹۴۲۵.۹۱۲.۷۲۸۳۱.۹۵۶.۷۲۸
پژوپارس سال۳۵.۳۲۸.۰۰۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰۱۰.۳۲۸.۰۰۰۲.۲۶۸.۲۷۱۲۷.۲۱۹.۲۵۲۳۷.۵۴۷.۲۵۲
پژو۲۰۶ تیپ۲۳۲.۵۱۸.۰۰۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰۷.۵۱۸.۰۰۰۲.۲۶۸.۲۷۱۲۷.۲۱۹.۲۵۲۳۴.۷۳۷.۲۵۲
تندر E2۳۷.۲۹۲.۰۰۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰۱۲.۲۹۲.۰۰۰۲.۲۶۸.۲۷۱۲۷.۲۱۹.۲۵۲۳۹.۵۱۱.۲۵۲
رانا۳۳.۲۳۳.۰۰۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰۸.۲۳۳.۰۰۰۲.۲۶۸.۲۷۱۲۷.۲۱۹.۲۵۲۳۵.۴۵۲.۲۵۲
دنا۴۲.۳۹۳.۰۰۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰۱۷.۳۹۳.۰۰۰۲.۲۶۸.۲۷۱۲۷.۲۱۹.۲۵۲۴۴.۶۱۲.۲۵۲

 

اقساط دوساله

نام خودروقیمت خودرومبلغ وامپیش پرداختاقساطمجموع اقساطقیمت تمام شده
سایپا ۱۱۱۲۰.۱۴۰.۰۰۰۱۶.۱۰۰.۰۰۰۴.۰۴۰.۰۰۰۷۸۸.۳۰۶۱۸.۹۱۹.۳۴۴۲۲.۹۵۹.۳۴۴
سایپا ۱۳۱۱۹.۹۲۰.۰۰۰۱۵.۹۰۰.۰۰۰۴.۰۲۰.۰۰۰۷۷۸.۵۱۳۱۸.۶۸۴.۳۱۲۲۲.۷۰۴.۳۱۲
سایپا ۱۴۱۱۹.۵۲۰.۰۰۰۱۵.۶۰۰.۰۰۰۳.۹۲۰.۰۰۰۷۶۳.۸۲۵۱۸.۳۳۱.۸۰۰۲۲.۲۵۱.۸۰۰
تیبا۲۳.۹۵۰.۰۰۰۱۹.۱۰۰.۰۰۰۴.۸۵۰.۰۰۰۹۳۵.۱۹۵۲۲.۴۴۴.۶۸۰۲۷.۲۹۴.۶۸۰
تیبا۲۲۷.۱۷۰.۰۰۰۲۱.۷۰۰.۰۰۰۵.۴۷۰.۰۰۰۱.۰۶۲.۴۹۹۲۵.۴۹۹.۹۷۶۳۰.۹۶۹.۹۷۶
سمند LX۲۹.۸۴۴.۰۰۰۲۳.۸۰۰.۰۰۰۶.۰۴۴.۰۰۰۱.۱۶۵.۳۲۲۲۷.۹۶۷.۷۲۸۳۴.۰۱۱.۷۲۸
پژوپارس سال۳۵.۳۲۸.۰۰۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰۱۰.۳۲۸.۰۰۰۱.۲۲۴.۰۷۸۲۹.۳۷۷.۸۷۲۳۹.۷۰۵.۸۷۲
پژو۲۰۶ تیپ۲۳۲.۵۱۸.۰۰۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰۷.۵۱۸.۰۰۰۱.۲۲۴.۰۷۸۲۹.۳۷۷.۸۷۲۳۶.۳۷۷.۸۷۲
تندر E2۳۷.۲۹۲.۰۰۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰۱۲.۲۹۲.۰۰۰۱.۲۲۴.۰۷۸۲۹.۳۷۷.۸۷۲۴۱.۶۶۹.۸۷۲
رانا۳۳.۲۳۳.۰۰۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰۸.۲۳۳.۰۰۰۱.۲۲۴.۰۷۸۲۹.۳۷۷.۸۷۲۳۷.۶۱۰.۸۷۲
دنا۴۲.۳۹۳.۰۰۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰۱۷.۳۹۳.۰۰۰۱.۲۲۴.۰۷۸۲۹.۳۷۷.۸۷۲۴۶.۷۷۰.۸۷۲

 

 اقساط سه ساله

نام خودروقیمت خودرومبلغ وامپیش پرداختاقساطمجموع اقساطقیمت تمام شده
سایپا ۱۱۱۲۰.۱۴۰.۰۰۰۱۶.۱۰۰.۰۰۰۴.۰۴۰.۰۰۰۵۶۶.۰۲۸۲۰.۳۷۷.۰۰۸۲۴.۴۱۷.۰۰۸
سایپا ۱۳۱۱۹.۹۲۰.۰۰۰۱۵.۹۰۰.۰۰۰۴.۰۲۰.۰۰۰۵۵۸.۹۹۷۲۰.۱۲۳.۸۹۲۲۴.۱۴۳.۸۹۲
سایپا ۱۴۱۱۹.۵۲۰.۰۰۰۱۵.۶۰۰.۰۰۰۳.۹۲۰.۰۰۰۵۴۸.۴۵۰۱۹.۷۴۴.۲۰۰۲۳.۶۶۴.۲۰۰
تیبا۲۳.۹۵۰.۰۰۰۱۹.۱۰۰.۰۰۰۴.۸۵۰.۰۰۰۶۷۱.۴۹۹۲۴.۱۷۳.۹۶۴۲۹.۰۲۳.۹۶۴
تیبا۲۲۷.۱۷۰.۰۰۰۲۱.۷۰۰.۰۰۰۵.۴۷۰.۰۰۰۷۶۲.۹۰۸۲۷.۴۶۴.۶۸۸۳۲.۹۳۴.۶۸۸
سمند LX۲۹.۸۴۴.۰۰۰۲۳.۸۰۰.۰۰۰۶.۰۴۴.۰۰۰۸۳۶.۷۳۷۳۰.۱۲۲.۵۳۲۳۶.۱۶۶.۵۳۲
پژوپارس سال۳۵.۳۲۸.۰۰۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰۱۰.۳۲۸.۰۰۰۸۷۸.۹۲۶۳۱.۶۴۱.۳۳۶۴۱.۹۶۹.۳۳۶
پژو۲۰۶ تیپ۲۳۲.۵۱۸.۰۰۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰۷.۵۱۸.۰۰۰۸۷۸.۹۲۶۳۱.۶۴۱.۳۳۶۳۹.۱۵۹.۳۳۶
تندر E2۳۷.۲۹۲.۰۰۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰۱۲.۲۹۲.۰۰۰۸۷۸.۹۲۶۳۱.۶۴۱.۳۳۶۴۳.۹۳۳.۳۳۶
رانا۳۳.۲۳۳.۰۰۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰۸.۲۳۳.۰۰۰۸۷۸.۹۲۶۳۱.۶۴۱.۳۳۶۳۹.۸۷۴.۳۳۶
دنا۴۲.۳۹۳.۰۰۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰۱۷.۳۹۳.۰۰۰۸۷۸.۹۲۶۳۱.۶۴۱.۳۳۶۴۹.۰۳۴.۳۳۶

 

 اقساط چهار ساله

نام خودروقیمت خودرومبلغ وامپیش پرداختاقساطمجموع اقساطقیمت تمام شده
سایپا ۱۱۱۲۰.۱۴۰.۰۰۰۱۶.۱۰۰.۰۰۰۴.۰۴۰.۰۰۰۴۵۶.۲۷۹۲۱.۹۰۱.۳۹۲۲۵.۹۴۱.۳۹۲
سایپا ۱۳۱۱۹.۹۲۰.۰۰۰۱۵.۹۰۰.۰۰۰۴.۰۲۰.۰۰۰۴۵۰.۶۱۰۲۱.۶۲۹.۲۸۰۲۵.۶۴۹.۲۸۰
سایپا ۱۴۱۱۹.۵۲۰.۰۰۰۱۵.۶۰۰.۰۰۰۳.۹۲۰.۰۰۰۴۴۲.۱۰۸۲۱.۲۲۱.۱۸۴۲۵.۱۴۱.۱۸۴
تیبا۲۳.۹۵۰.۰۰۰۱۹.۱۰۰.۰۰۰۴.۸۵۰.۰۰۰۵۴۱.۲۹۹۲۵.۹۸۲.۳۵۲۳۰.۸۳۲.۳۵۲
تیبا۲۲۷.۱۷۰.۰۰۰۲۱.۷۰۰.۰۰۰۵.۴۷۰.۰۰۰۶۱۴.۹۸۴۲۹.۵۱۹.۲۳۲۳۴.۹۸۹.۲۳۲
سمند LX۲۹.۸۴۴.۰۰۰۲۳.۸۰۰.۰۰۰۶.۰۴۴.۰۰۰۶۷۴.۴۹۹۳۲.۳۷۵.۹۵۲۳۸.۴۱۹.۹۵۲
پژوپارس سال۳۵.۳۲۸.۰۰۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰۱۰.۳۲۸.۰۰۰۷۰۸.۵۰۷۳۴.۰۰۸.۳۳۶۴۴.۳۳۶.۳۳۶
پژو۲۰۶ تیپ۲۳۲.۵۱۸.۰۰۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰۷.۵۱۸.۰۰۰۷۰۸.۵۰۷۳۴.۰۰۸.۳۳۶۴۱.۵۲۶.۳۳۶
تندر E2۳۷.۲۹۲.۰۰۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰۱۲.۲۹۲.۰۰۰۷۰۸.۵۰۷۳۴.۰۰۸.۳۳۶۴۶.۳۰۰.۳۳۶
رانا۳۳.۲۳۳.۰۰۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰۸.۲۳۳.۰۰۰۷۰۸.۵۰۷۳۴.۰۰۸.۳۳۶۴۲.۲۴۱.۳۳۶
دنا۴۲.۳۹۳.۰۰۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰۱۷.۳۹۳.۰۰۰۷۰۸.۵۰۷۳۴.۰۰۸.۳۳۶۵۱.۴۰۱.۳۳۶

از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده

بیشتر بخوانید