تدوین نقشه راه کلان داده‌ها در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

تدوین نقشه راه کلان داده‌ها در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نقشه راه و برنامه عملیاتی کلان داده‌ها را تدوین کرد.

پژوهشگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای سند راهبردی برنامه ششم توسعه کشور و در جهت تحقق هدف کمی «رصد، پژوهش و ارتقاء دانش داخلی» در حوزه کلان داده‌ها، نقشه راه و برنامه عملیاتی کلان داده‌ها (Big Data) را تدوین کرد.

کلان داده چیست؟

کلان داده به حجم بزرگی از اطلاعات اطلاق می‌شود که پردازش آن به‌وسیله پایگاه داده‎های سنتی و ابزارهای پردازش و تحلیل سنتی قابل انجام نیست.

ارزش کلان داده‎ها

امروزه داده‌ها دارایی ملی محسوب می‌شوند. در دهه آتی می‌توان کلان داده‌ها را به‌مثابه چاه نفت دانست. تحلیل و استفاده از داده‌ها به‌عنوان عامل کلیدی برای رقابت و رشد کلیه شرکت‌ها تبدیل شده است و موجب ایجاد مزیت رقابتی در اشتغال‌زایی، رونق کسب و کار، نوآوری و اثرات مثبت اجتماعی خواهند شد.

اهداف پروژه و اقدامات انجام‌شده

اهداف این پروژه شناسایی ابعاد مختلف فناوری کلان داده‌ها و فراهم شدن بستری مناسب جهت ایجاد و توسعه اکوسیستم فناوری کلان داده‌ها و بهره‎گیری از ارزش‌های پنهان در کلان داده‌ها در کشور است.

پروژه ۴ فازی کلان داده‌ها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این پژوهشگاه ابلاغ شده است. دو فاز ابتدایی آن شامل تدوین منشور پروژه مطابق استاندارد پژوهشگاه، تعیین مفاهیم اساسی کلان‌ داده‌ها، گونه شناسی کلان‌ داده‌ها از منظرهای فناوری، کسب و کار، امنیت، سرویس‌ها، کاربردها، استانداردها و قوانین و مقررات، تعیین معماری مرجع و زنجیره ارزش کلان داده‎ها بودند.

فاز سوم مربوط به تحلیل محیط و تعیین زیست‌بوم کسب و کار کلان داده‌ها و ذینفعان آن در ایران است و به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پروژه هم‌اکنون در این فاز قرار دارد.

منبع itrc
  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده