مردم ایران ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دقیقه با خارج از کشور مکالمه کرده‌اند

مردم ایران ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دقیقه با خارج از کشور مکالمه کرده‌اند

شرکت ارتباطات زیرساخت میزان مکالمه مردم ایران با خارج از کشور را در مدت یک سال اخیر ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دقیقه اعلام کرده است.

شرکت ارتباطات زیرساخت ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دقیقه مکالمات و ارتباط تلفنی بین الملل ایرانیان را برقرار کرد. حسین معدنی پور «مدیرکل کنترل و هماهنگی شبکه و مهندسی عملیات سوییچ شرکت ارتباطات زیرساخت» با بیان این مطلب افزود:

برقراری این حجم مکالمه در سال گذشته، با بکارگیری فناوری‌های نوین در شبکه زیرساخت امکان پذیر شده است.

وی با بیان اینکه در یک سال گذشته کیفیت ارتباطات نسبت به قبل بهبود داشته است گفته است:

ASR ترافیک صادره بین الملل نسبت به سال گذشته 5 درصد رشد داشته و دلیل این رشد استفاده از توان بخش خصوصی و فناوری‌های نوین در کنار تکنولوژی گذشته برای ترانزیت ترافیک بین الملل بوده است.

کیفیت مکالمات بین الملل علاوه بر کیفیت سیستم‌های ارتباطی، وابسته به شبکه کشور مقابل نیز است که در این میان بهترین کیفیت (ASR) شبکه بین الملل متعلق به کشورهای اروپایی با بیش از 45 درصد و در کشورهای همجوار متعلق به ترکیه و امارات در حدود 40 درصد است.

نظر شما در این باره چیست؟ اگر تجربه‌ی مکالمه‌ی تلفنی با خارج از کشور را دارید، کیفیت مکالمه را چطور ارزیابی می‌کنید؟

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده