19.6 میلیون خانواده ایرانی به گیرنده های دیجیتالی دسترسی دارند

19.6 میلیون خانواده ایرانی به گیرنده های دیجیتالی دسترسی دارند

بر اساس آمارهای منتشر شده، ۱۹.۶ میلیون خانواده ایرانی به تلویزیون دیجیتال، IPTV یا ماهواره دسترسی دارند.

دسترسی به تلویزیون‌های غیر آنالوگ در ایران رو به افزایش است. این دسترسی به تلویزیون‌ها در بسترهایی غیر از دریافت سیگنال‌های آنالوگ کار می‌کنند.

به غیر از تماشای تلویزیون در اینترنت، سه نوع دسترسی به تماشای تلویزیون در ایران وجود دارد. اولین مورد تلویزیون دیجیتال زمینی است که در ایران با نام تلویزیون دیجیتال، Digital TV و DV‌B-T شناخته می‌شود.

نوع دوم دسترسی به تلویزیون از طریق ماهواره بوده که می‌تواند آنالوگ یا دیجیتال باشد. در نهایت نوع آخر که در دوسال گذشته رواج پیدا کرده تلویزیون بر بستر IP یا همان IPTV است.

۲۴.۱ میلیون خانواده ایرانی برابر با ۹۹.۳ درصد از خانواده‌های ایرانی به تلویزیون دسترسی دارند که ۱۹.۶ میلیون خانواده ایرانی معادل ۸۰.۶ درصد کل خانواده از تلویزیون‌های چند مجرایی (غیر آنالوگ) از قبیل تلویزیون دیجیتال زمینی، تلویزیون ماهواره‌ای و IPTV در محل سکونت‌ خود استفاده می‌کنند. 

بر اساس آمارهای منتشر شده، ۱۶.۳ میلیون خانواده ایرانی به تلویزیون دیجیتال زمینی دسترسی دارد. این میزان معادل ۶۷ درصد از جمعیت کل خانواده‌های ایرانی است.

بعد از تلویزیون دیجیتال زمینی، دسترسی به تلویزیون از طریق ماهواره بیشترین میزان دسترسی به تلویزیون در بین خانواده‌های ایرانی است. ۵.۷ میلیون خانواده ایرانی به تلویزیون ماهواره‌ای دسترسی دارند. این میزان ۲۳.۵ درصد از کل خانواده‌های ایرانی را تشکیل می‌دهد.

۱.۴ میلیون خانواده ایرانی نیز به IPTV دسترسی دارند. این میزان معادل ۵.۷ درصد از کل خانواده‌های ساکن در ایران است.

منبع تسنیم

از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده

بیشتر بخوانید