TD-LTE

خدمات اینترنت ثابت نسل چهارم یا همان فناوری TD-LTE، یکی از راه‌های دسترسی به اینترنت است که بر بستر LTE فعال بوده و روی یک فرکانس ارسال و دریافت را انجام می‌دهد.

| ۱۹:۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | 33 دیدگاه

| ۲۲:۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | 9 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ | 15 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ | 29 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ | 57 دیدگاه

| ۱۷:۴۲ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ | 30 دیدگاه

| ۰۰:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ | 18 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ | 17 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ | 34 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ | 82 دیدگاه

| ۱۴:۵۱ ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ | 18 دیدگاه

| ۱۲:۲۰ ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ | 10 دیدگاه