کنفرانس توسعه دهندگان اپل

کنفرانس توسعه دهندگان با نام WWDC گردهمایی توسعه دهندگان اپل است که هر ساله میزبان جمع شده و اپل نیز محصولات نرم افزاری جدیدی را طی آن رونمایی می کند

مصطفی اصلاحی | ۱۰:۵۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | 1 دیدگاه

مبین احمدی | ۱۹:۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | 29 دیدگاه

محمدحسین جعفری | ۱۸:۴۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | 97 دیدگاه
فناوری | مسعود توکلی | ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | 12 دیدگاه

مبین احمدی | ۱۳:۰۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | 56 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۰:۳۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | 7 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۰:۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | 2 دیدگاه

حسین خلیلی صفا | ۰۹:۴۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | 15 دیدگاه

بابک اسحاقی | ۰۸:۴۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | 2 دیدگاه

یاشار فتحعلی زاده | ۰۸:۴۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | 2 دیدگاه

محمدحسین جعفری | ۰۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | 5 دیدگاه

یاشار فتحعلی زاده | ۰۰:۵۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | 5 دیدگاه

مبین احمدی | ۰۰:۳۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | 7 دیدگاه

یاشار فتحعلی زاده | ۰۰:۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | 3 دیدگاه

مبین احمدی | ۰۰:۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | 4 دیدگاه

بابک اسحاقی | ۲۳:۵۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | 5 دیدگاه

مبین احمدی | ۲۳:۵۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | 4 دیدگاه

مبین احمدی | ۲۳:۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | 1 دیدگاه

حمید ملکی | ۲۳:۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید