محل کار

مطالب و مقالات مرتبط با محل کار و بهبود فضای کار برای کسب و کارها و همچنین معرفی شرکت‌ها با محیط کاری مناسب

حامد حسینی نژاد | ۱۵:۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | + دیدگاه

سارا ارجمند | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | 2 دیدگاه

مصطفی اصلاحی | ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | 7 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۵:۳۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | 4 دیدگاه

حمیده خادم زاده | ۰۹:۴۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | 11 دیدگاه

فاطمه برید نیکپور | ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | 1 دیدگاه

فاطمه برید نیکپور | ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | + دیدگاه

سارا ارجمند | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | + دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۳:۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | 17 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۸:۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | 1 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۲۳:۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | 11 دیدگاه

فاطمه مختاری | ۱۴:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | 1 دیدگاه

رضا راد | ۲۳:۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ | 6 دیدگاه

پویش پورمحمد | ۱۶:۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ | 1 دیدگاه

پویش پورمحمد | ۲۳:۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | 1 دیدگاه

رضا راد | ۱۶:۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | 3 دیدگاه

پویش پورمحمد | ۱۶:۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ | 2 دیدگاه

پویش پورمحمد | ۱۴:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | 4 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۲۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | 3 دیدگاه

مهتا ارجمند | ۱۴:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | 2 دیدگاه

بیشتر بخوانید