White iphone

iPhone 4 سفید ضخیم تر از مدل اصلی است

عارفه امینی | یکشنبه, ۱۱ اردیبهشت ۹۰, ۱۶:۲۷

iPhone4 سفيد تا قبل از فبريه 2011 ارائه مي شود

عارفه امینی | چهار شنبه, ۲۹ دی ۸۹, ۱۶:۵۲

بیشتر بخوانید