فولکس‌واگن

فولکس‌واگن شرکت خودروسازی آلمانی و جزو برندهای گروه فولکس‌واگن است. این گروه هم‌اکنون بزرگترین خودروساز اروپا بوده و بعد از جنرال موتورز دومین شرکت بزرگ خودروسازی جهان محسوب می‌شود.

علی محمدی | ۰۸:۰۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | 2 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۲۱:۵۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | 1 دیدگاه

پوریا عباسی | ۱۲:۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | + دیدگاه

محمدرضا اشتری | ۱۲:۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | 7 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۰۹:۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | 2 دیدگاه

محمد وارسته | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | 1 دیدگاه

میلاد زنگانه | ۰۹:۴۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | 5 دیدگاه

میلاد زنگانه | ۱۲:۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | 3 دیدگاه

میلاد زنگانه | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | 4 دیدگاه

میلاد زنگانه | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | 1 دیدگاه

میلاد زنگانه | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | 5 دیدگاه

مجتبی کاظمی | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | + دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۲:۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | 8 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | 9 دیدگاه

حسین ریاحی | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | 7 دیدگاه

محمد وارسته | ۱۴:۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | 2 دیدگاه

محمدرضا اشتری | ۱۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید