فولکس‌واگن

فولکس‌واگن شرکت خودروسازی آلمانی و جزو برندهای گروه فولکس‌واگن است. این گروه هم‌اکنون بزرگترین خودروساز اروپا بوده و بعد از جنرال موتورز دومین شرکت بزرگ خودروسازی جهان محسوب می‌شود.

محمدرضا اشتری | ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | 5 دیدگاه

هومن شاهینی | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | 5 دیدگاه

محمدرضا اشتری | ۱۸:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | 7 دیدگاه

حسین ریاحی | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | 8 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۱:۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | + دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۴:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | 8 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۰:۴۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | 2 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۰:۰۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | 2 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۲۱:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | 1 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۹:۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | 16 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۲۱:۴۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | 4 دیدگاه

هومن شاهینی | ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | 2 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | + دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۴:۴۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | 2 دیدگاه

میلاد زنگانه | ۱۷:۴۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | + دیدگاه

میلاد زنگانه | ۱۱:۴۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | + دیدگاه

علی محمدی | ۰۸:۰۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | 2 دیدگاه

بیشتر بخوانید