ون

ون / Van کلاس خاصی از خودروها است که فضای کابین زیادی برای حمل بیش از ۷ نفر را دارند. ماشین ون عموما توسط خانواده‌هایی با جمعیت زیاد یا به عنوان تاکسی به کار گرفته می شوند

محمدرضا اشتری | ۱۰:۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | 8 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۰۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | 1 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۲۱:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | 1 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۵:۳۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | 5 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | 4 دیدگاه

علی محمدی | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | 9 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | 1 دیدگاه

علی محمدی | ۰۹:۳۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | 1 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | + دیدگاه

محمد وارسته | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | 1 دیدگاه

میلاد زنگانه | ۱۲:۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | 1 دیدگاه

محمدرضا اشتری | ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | 19 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۲:۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | 8 دیدگاه

محمدرضا اشتری | ۱۰:۵۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | 3 دیدگاه

علی محمدی | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | 2 دیدگاه

محمد وارسته | ۲۳:۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | + دیدگاه

محمد وارسته | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | + دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۲:۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | 5 دیدگاه

علی محمدی | ۰۹:۳۲ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | 1 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | 4 دیدگاه

بیشتر بخوانید