اوبر

اوبر یک کمپانی امریکایی ارائه تاکسی اینترنتی است که از طریق اپ موبایل مسافرین را با نزدیکترین راننده مرتبط می‌سازد و موقعیت مسافر را به راننده می‌فرستد.

مبین احمدی | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | 2 دیدگاه

یاشار فتحعلی زاده | ۲۱:۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | + دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | + دیدگاه

بهروز ادراكى | ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | 1 دیدگاه

مصطفی اصلاحی | ۱۴:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | 1 دیدگاه

یاشار فتحعلی زاده | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | 3 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۲:۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | 4 دیدگاه

مهدی راد | ۱۴:۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | + دیدگاه

محمدرضا اشتری | ۰۸:۳۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | 4 دیدگاه

بابک اسحاقی | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | + دیدگاه

بهروز ادراكى | ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | 1 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۲۳:۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | 18 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۹:۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | 78 دیدگاه

بهروز ادراكى | ۱۳:۳۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | + دیدگاه

تینا پورشاهید | ۱۶:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | 3 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۹:۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | + دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۹:۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | 1 دیدگاه

بهروز ادراكى | ۱۹:۴۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | 1 دیدگاه

فاطمه برید نیکپور | ۱۳:۵۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | 8 دیدگاه

فاطمه برید نیکپور | ۲۰:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | 2 دیدگاه

بیشتر بخوانید