جنگ تجاری

جنگ تجاری / Trade War به درگیری اقتصادی می‌گویند که در آن معمولا کشورها موانع تجاری مانند افزایش تعرفه واردات را به‌منظور حمایت گرایی اعمال می‌کنند. از نمونه های جدید جنگ تجاری می‌توان به جنگ تجاری آمریکا و چین در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ اشاره کرد.

بهروز ادراكى | ۰۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | 30 دیدگاه

میلاد زنگانه | ۰۸:۵۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | 54 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۴:۲۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | 28 دیدگاه

سجاد بیات | ۲۱:۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | 18 دیدگاه

مریم آقائی | ۲۳:۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | 12 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | 32 دیدگاه

زینب موحدی | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | 21 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۲۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | 33 دیدگاه

زینب موحدی | ۱۸:۴۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | 31 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۴:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | 35 دیدگاه

مریم آقائی | ۱۰:۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | 9 دیدگاه

علیرضا پنجه شیری | ۱۳:۴۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | 1 دیدگاه

کیان زرعکانی | ۱۰:۴۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | 11 دیدگاه

حسین انصاری | ۱۵:۴۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | 3 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۵:۵۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | 75 دیدگاه

رضا پودینه | ۲۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | 15 دیدگاه

بهروز ادراكى | ۲۱:۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | 6 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | 2 دیدگاه

بیشتر بخوانید