time travel

نجوم | علمی | جلیل علیزاده | ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | 47 دیدگاه

سفر در زمان و ورود به ابعاد بالاتر

سفر در زمان در شرایط خاصی امکان‌پذیر است

سفر در زمان: مرز بین واقعیات علمی و رویاپردازی کجاست؟

فرید کریمی | ۱۹:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | 33 دیدگاه

پیکان زمان حقیقت مطلق نیست؛ یک مفهومی نسبی است

اهورا کیانی | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ | 5 دیدگاه

تغییر مسیر حرکت زمان غیر ممکن است؛ اما می‌توان آن را خم کرد

اهورا کیانی | ۱۹:۴۵ ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | 38 دیدگاه

آیا سفر در زمان از نظر علمی امکان‌پذیر است؟

اهورا کیانی | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ | 70 دیدگاه

ارائه مدل ریاضی امکان‌پذیر از یک ماشین زمان

بابک قهرمانی | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ | 23 دیدگاه

تماشا کنید: سفر در زمان یا شباهت دوربین یکی از تماشاگران رقابت بوکس با گوشی هوشمند

اگر سفر به گذشته امکان‌پذیر باشد چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

میعاد بافراست | ۱۹:۲۹ ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ | 111 دیدگاه

بیشتر بخوانید