time travel

سفر در زمان و ورود به ابعاد بالاتر

سفر در زمان در شرایط خاصی امکان‌پذیر است

سفر در زمان: مرز بین واقعیات علمی و رویاپردازی کجاست؟

فرید کریمی | دوشنبه, ۱۲ شهریور ۹۷, ۱۹:۰۰

پیکان زمان حقیقت مطلق نیست؛ یک مفهومی نسبی است

اهورا کیانی | دوشنبه, ۱۳ آذر ۹۶, ۱۳:۰۰

تغییر مسیر حرکت زمان غیر ممکن است؛ اما می‌توان آن را خم کرد

اهورا کیانی | پنجشنبه, ۱۱ آبان ۹۶, ۱۹:۴۵

آیا سفر در زمان از نظر علمی امکان‌پذیر است؟

اهورا کیانی | چهار شنبه, ۱۳ اردیبهشت ۹۶, ۲۳:۰۰

ارائه مدل ریاضی امکان‌پذیر از یک ماشین زمان

بابک قهرمانی | شنبه, ۹ اردیبهشت ۹۶, ۱۳:۰۰

تماشا کنید: سفر در زمان یا شباهت دوربین یکی از تماشاگران رقابت بوکس با گوشی هوشمند

اگر سفر به گذشته امکان‌پذیر باشد چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

میعاد بافراست | چهار شنبه, ۱۴ مرداد ۹۴, ۱۹:۲۹

بیشتر بخوانید