سیستم تعلیق

سیستم تعلیق / Suspension System جزیی از خودرو است که وظیفه‌ی جذب ضربات از جاده و جلوگیری از انتقال آن‌ها به شاسی و کابین را بر عهده دارد

ابوالقاسم اسلامی | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ | 13 دیدگاه

میلاد زنگانه | ۰۹:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | 18 دیدگاه

میلاد زنگانه | ۱۹:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ | 5 دیدگاه

میلاد زنگانه | ۱۱:۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | 3 دیدگاه

پوریا عباسی | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | 5 دیدگاه

دانیال قصری | ۱۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۰۵ | 2 دیدگاه

سهیل رضایی | ۰۹:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ | 1 دیدگاه

فرهاد سلیمانی | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ | 2 دیدگاه

حسین ریاحی | ۰۹:۰۰ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ | 3 دیدگاه

محمدحسین جعفری | ۱۵:۰۰ ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | 6 دیدگاه

علی طهوری | ۰۹:۰۰ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ | 9 دیدگاه

بیشتر بخوانید