startech

چگونه بلینکیست به سرعت یکی از استارتاپ‌های بزرگ اروپا شد

خاویر نیل: میلیاردری که فرانسه را به قطب استارتاپ‌ها تبدیل می‌کند

حمیده خادم زاده | سه شنبه, ۱۵ خرداد ۹۷, ۱۸:۳۰

کابل‌های متفاوت چه تأثیری در سرعت انتقال داده در سیستم‌های مجهز به Thunderbolt دارند؟

بیشتر بخوانید