منظومه‌ی شمسی

منظومه شمسی که سامانه خورشیدی نیز نامیده می‌شود، سامانه‌ای شامل خورشید و شماری اجرام آسمانی دیگر است که در مدارهایی مستقیم یا غیر مستقیم پیرامون آن می‌گردند.

سارا ارجمند | ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | 11 دیدگاه

سارا ارجمند | ۱۸:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | 14 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | 20 دیدگاه

سارا ارجمند | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | 1 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | 22 دیدگاه
نجوم | سارا ارجمند | ۲۳:۲۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | 8 دیدگاه

برت‌سین مقدس | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | 8 دیدگاه

سارا ارجمند | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | 1 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | 30 دیدگاه

سارا ارجمند | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | 4 دیدگاه

سارا ارجمند | ۱۷:۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | 19 دیدگاه

سارا ارجمند | ۱۲:۴۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | 2 دیدگاه

سارا ارجمند | ۰۸:۵۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | + دیدگاه

سارا ارجمند | ۱۶:۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | 11 دیدگاه

سارا ارجمند | ۱۸:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | 4 دیدگاه

نجوم | فناوری | سارا ارجمند | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | 5 دیدگاه

سارا ارجمند | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | 2 دیدگاه

سارا ارجمند | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید