Senz3D

اینتل از سنسور شبیه به کینکت با نام Senz3D پرده برداشت

رضا نقش بند | سه شنبه, ۱۴ خرداد ۹۲, ۱۲:۲۸

بیشتر بخوانید