second earth

آیا می‌توان مریخ را شبیه به زمین کرد؟

فرید کریمی | پنجشنبه, ۸ شهریور ۹۷, ۱۳:۰۰

یک بررسی جامع: زمینی‌سازی مریخ با تکنولوژی فعلی ممکن نیست

فرید کریمی | دوشنبه, ۱۵ مرداد ۹۷, ۱۳:۰۰

اقمار خارج از منظومه شمسی ممکن است قابل سکونت باشند

فرید کریمی | چهار شنبه, ۱۳ تیر ۹۷, ۱۹:۴۵

آیا انسان‌ها نیاز به یک زمین دوم دارند؟

زوم‌اپ: با بازی Second Earth، حاکم فضا شوید

آرش شیرخورشیدی | پنجشنبه, ۲۶ تیر ۹۳, ۱۲:۰۰

بیشتر بخوانید