ماهواره

ماهواره به دستگاه‌های ساخت بشر گفته می‌شود که به صورت عمدی به فضا فرستاده شده و در مدارهایی در فضا به گرد زمین یا سیارات دیگر می‌چرخند. ماهواره‌ها برای استفاده مخابراتی و بررسی منابع زمینی و پژوهش و کاربردهای نظامی و جاسوسی روزافزون است.

بابک اسحاقی | ۱۷:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | 13 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۱۹:۵۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | 17 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۱۷:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | 30 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۱۶:۰۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | 21 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۲۱:۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | 67 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | 163 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۰۸:۰۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | 5 دیدگاه

سید امیر علوی | ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | 23 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | 4 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۲۳:۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | 42 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۰:۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | 78 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۲۰:۳۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | 171 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۰:۴۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | 18 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۷:۵۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | 64 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۲۳:۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | 10 دیدگاه

فاطمه مختاری | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | 12 دیدگاه

فاطمه مختاری | ۱۰:۴۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | 41 دیدگاه

فاطمه مختاری | ۱۲:۵۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | 53 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۰۰:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | 16 دیدگاه

بیشتر بخوانید