ساینا

ساینا / Saina ماشین جدید سایپا است که به عنوان جایگزین تیبا توسعه یافت اما فروش موفقی را تجربه نکرد

ابوالقاسم اسلامی | ۰۵:۳۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | 183 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | 17 دیدگاه

محمدرضا اشتری | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | 25 دیدگاه

حسین صیاد | ۱۶:۴۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | 33 دیدگاه

محمدرضا اشتری | ۱۱:۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | 56 دیدگاه

حسین صیاد | ۱۳:۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | 46 دیدگاه

حامد قاسمی نراقی | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | 29 دیدگاه

حامد قاسمی نراقی | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | 11 دیدگاه

حامد قاسمی نراقی | ۱۷:۳۱ ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ | 53 دیدگاه

حامد قاسمی نراقی | ۱۱:۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ | 16 دیدگاه

میعاد بافراست | ۱۵:۴۹ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | 59 دیدگاه

حامد قاسمی نراقی | ۱۴:۲۹ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ | 27 دیدگاه

حامد قاسمی نراقی | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ | 25 دیدگاه

حامد قاسمی نراقی | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ | 56 دیدگاه

حامد قاسمی نراقی | ۲۱:۵۷ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ | 58 دیدگاه

حامد قاسمی نراقی | ۲۲:۴۵ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ | 70 دیدگاه

بیشتر بخوانید