ربات

ربات / Robot یک دستگاه الکترومکانیکی یا یک نرم‌ افزار هوشمند است که می‌توان آن را با هدف انجام وظایف خاصی برنامه‌ریزی کرد.

مهدی زارع سریزدی | ۲۳:۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | 2 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۴:۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | 2 دیدگاه

امیر ظاهری | ۱۸:۴۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | + دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | 11 دیدگاه

مبین احمدی | ۱۸:۴۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | 4 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | + دیدگاه

مریم صفدری | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | 1 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | 3 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۵:۴۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | 6 دیدگاه
CES | جمع‌بندی | مسعود توکلی | ۱۹:۵۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | + دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۲۰:۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | + دیدگاه

احمدرضا فرهبد | ۲۱:۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | 5 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۰۵:۳۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | + دیدگاه

مریم آقائی | ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | 1 دیدگاه

مهتا مجدی | ۱۷:۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | 1 دیدگاه

مجتبی کاظمی | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | + دیدگاه

بابک اسحاقی | ۱۴:۴۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | 13 دیدگاه

بیشتر بخوانید