کوانتوم دات

کوانتوم دات / نقطه کوانتومی / Quantum Dot، ذرات نیمه هادی در ابعاد نانومتری که در صنعت و پزشکی کاربرد دارد.

مهدی زارع سریزدی | ۱۷:۲۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | 5 دیدگاه

متین ترکیان | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | 8 دیدگاه

زینب موحدی | ۲۰:۴۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | 7 دیدگاه

تیم زومیت | ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | 23 دیدگاه

متین ترکیان | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | + دیدگاه

متین ترکیان | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | 4 دیدگاه

مجتبی بوالحسنی | ۲۱:۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | 57 دیدگاه

رضا راد | ۱۰:۴۵ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | 3 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۰۹:۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | 6 دیدگاه

نیما ریاحی | ۲۰:۴۵ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | 14 دیدگاه

مرتضی منیری | ۰۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ | 10 دیدگاه

مسعود توکلی | ۲۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ | 87 دیدگاه

مسعود یوسف نژاد | ۱۳:۳۱ ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ | 2 دیدگاه

مسعود یوسف نژاد | ۰۷:۵۹ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ | 30 دیدگاه

حسین خلیلی صفا | ۰۹:۳۰ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ | 21 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۷:۵۶ ۱۳۹۵/۰۶/۱۱ | 9 دیدگاه

مجتبی بوالحسنی | ۲۰:۰۳ ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ | 16 دیدگاه

بیشتر بخوانید