رایانش کوانتومی

آخرین اخبار و مقالات مربوط به کامپیوتر کوانتومی Quantum Computer و رایانش کوانتومی Quantum Computing را در این صفحه ببینید.

امیر ظاهری | ۱۸:۰۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | 4 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | + دیدگاه

مبین احمدی | ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | 4 دیدگاه

امیرحسین مرتضوی | ۱۵:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | + دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | + دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۲۲:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | 2 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | 3 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۶:۲۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | 1 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۲۳:۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | 2 دیدگاه

مریم آقائی | ۰۹:۲۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | 8 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۶:۴۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | 20 دیدگاه

سارا ارجمند | ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | 5 دیدگاه

رضا حسینی | ۱۷:۳۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | 3 دیدگاه

علیرضا پنجه شیری | ۰۹:۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | 10 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | 1 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | 6 دیدگاه

بیشتر بخوانید