داستان برند: Accenture، همکار و مشاور بزرگترین پروژه‌های انقلاب دیجیتال

آموزش مدیریت پروژه: مقایسه راهنمای PMBOK و PRINCE2

آموزش مدیریت هزینه پروژه

project management

معرفی چند ابزار کاربردی برای مدیریت راحت‌ تر کسب و کار

مهران کردوانی | ۱۴:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | 3 دیدگاه

آموزش مدیریت هزینه پروژه

پویش پورمحمد | ۱۹:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | 2 دیدگاه

آموزش مدیریت زمان پروژه

پویش پورمحمد | ۱۹:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | + دیدگاه

آموزش مدیریت محدوده‌ی پروژه

پویش پورمحمد | ۱۹:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ | + دیدگاه

آموزش مدیریت یکپارچگی پروژه

پویش پورمحمد | ۱۹:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | + دیدگاه

آموزش: مدیریت مسائل و موانع پروژه

پویش پورمحمد | ۱۹:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ | + دیدگاه

۹ نکته که شما را به رهبر بهتری تبدیل می‌کند

آموزش: مدیریت پروژه به کمک نمودار گانت

مینو منجزی | ۱۹:۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | 1 دیدگاه

آموزش: اصول کلی مدیریت پروژه در کسب و کار

مینو منجزی | ۱۹:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | 2 دیدگاه

چرا کسب و کارهای کوچک باید از نرم افزار مدیریتی استفاده کنند

رضا راد | ۲۳:۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | 2 دیدگاه

اشتباهات مدیریت پروژه که به کسب و کار شما آسیب می‌زنند

سامه گل‌زاده | ۱۴:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | 2 دیدگاه

زوم‌اپ: Trello، تحقق رؤیای مدیریت پروژه از راه دور

آرش شیرخورشیدی | ۱۲:۰۰ ۱۳۹۳/۰۳/۰۲ | 7 دیدگاه

بیشتر بخوانید