داستان برند: Accenture، همکار و مشاور بزرگترین پروژه‌های انقلاب دیجیتال

آموزش مدیریت پروژه: مقایسه راهنمای PMBOK و PRINCE2

آموزش مدیریت هزینه پروژه

project management

برون‌سپاری به زبان ساده؛ چه کارهایی را به تیم‌های خارج از شرکت محول کنیم؟

مهدی زارع سریزدی | چهار شنبه, ۱۹ تیر ۹۸, ۲۱:۳۰

آموزش اسکرام؛ قسمت دهم: محدودیت‌های WIP و برنامه‌ریزی محصول

آموزش اسکرام؛ قسمت نهم: برآورد چابک

آموزش اسکرام؛ قسمت هشتم: داستان‌های کاربر و تعریف Done

آموزش اسکرام؛ قسمت هفتم: روش اجرای اسپرینت و نمودار پیشرفت

آموزش اسکرام، قسمت ششم: مصنوعات اسکرام

آموزش اسکرام؛ قسمت پنجم: نقش‌ها

آموزش اسکرام؛ قسمت چهارم: رویدادها

آموزش اسکرام؛ قسمت سوم: اسپرینت و برنامه‌ریزی

آموزش اسکرام؛ قسمت دوم: مزیت‌ها و ارزش‌ها

آموزش اسکرام؛ قسمت اول: مروری بر رویکرد چابک

داستان برند: Accenture، همکار و مشاور بزرگترین پروژه‌های انقلاب دیجیتال

بوئینگ با طرح مفهومی هواپیمای مافوق صوت درصدد دست یافتن به سرعت ۵ ماخ است

آموزش مدیریت پروژه: مقایسه راهنمای PMBOK و PRINCE2

پویش پورمحمد | چهار شنبه, ۱۱ بهمن ۹۶, ۱۹:۰۰

آموزش آنالیز مسیر بحرانی پروژه و نمودار PERT

پویش پورمحمد | چهار شنبه, ۴ بهمن ۹۶, ۱۹:۰۰

مدیریت منابع انسانی پروژه

پویش پورمحمد | چهار شنبه, ۲۷ دی ۹۶, ۱۹:۰۰

مدیریت کیفیت پروژه

پویش پورمحمد | چهار شنبه, ۲۰ دی ۹۶, ۱۹:۰۰

معرفی چند ابزار کاربردی برای مدیریت راحت‌ تر کسب و کار

مهران کردوانی | چهار شنبه, ۲۰ دی ۹۶, ۱۴:۰۰

آموزش مدیریت هزینه پروژه

پویش پورمحمد | چهار شنبه, ۱۳ دی ۹۶, ۱۹:۰۰

آموزش مدیریت زمان پروژه

پویش پورمحمد | چهار شنبه, ۶ دی ۹۶, ۱۹:۰۰

بیشتر بخوانید

تبلیغات