پراید

پراید / Pride پرفروش‌ترین خودروی ایران است که پس از فروش امتیاز آن توسط کیا به سایپا با نام‌های 131، 132، 111 و 151 تولید و به فروش می‌رود.

ابوالقاسم اسلامی | ۰۷:۳۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | 183 دیدگاه

محمدرضا اشتری | ۱۵:۴۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | 47 دیدگاه

محمدرضا اشتری | ۱۴:۵۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | 30 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۷:۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | 38 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۸:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | 56 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۲:۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | 33 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۰۸:۴۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | 26 دیدگاه

محمدرضا اشتری | ۱۶:۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | 21 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | 48 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۱:۴۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | 43 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۸:۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | 36 دیدگاه

محمدرضا اشتری | ۱۱:۵۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | 49 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۳:۴۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | 9 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۲۰:۳۶ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | 30 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۲۰:۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | 83 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | 56 دیدگاه

محمدرضا اشتری | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | 25 دیدگاه

محمدرضا اشتری | ۱۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ | 19 دیدگاه

محمدرضا اشتری | ۱۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | 22 دیدگاه

بیشتر بخوانید