جهان موازی

نظریه جهان‌های موازی می‌تواند معمای زندگی پس از مرگ را حل کند؟

از تشکیل جهان تا پیدایش جهان‌های موازی

جهان‌های موازی و جهان‌های چندگانه: نگاهی جامع به نظریه‌ها و مفاهیم

نظریه‌ ریسمان جهان‌هایی بسیار کمتر از آنچه می‌پنداشتیم خلق می‌کند

فاطمه مختاری | چهار شنبه, ۱۷ مرداد ۹۷, ۱۳:۰۰

فیزیک چگونه به بی‌راهه قدم گذاشت؟

نظریه‌ چندجهانی واقعیت دارد؛ اما کمکی به حل معمای اصلی نمی‌کند

بابک قهرمانی | شنبه, ۷ بهمن ۹۶, ۲۳:۰۰

آیا نسخه‌ دیگری از ما در جهانی موازی وجود دارد؟

اهورا کیانی | چهار شنبه, ۳۰ فروردین ۹۶, ۲۲:۳۰

زمان در جهان‌های موازی می‌تواند به عقب حرکت کند

مسعود توکلی | دوشنبه, ۵ بهمن ۹۴, ۱۷:۴۴

آیا وجود دو جهان موازی حقیقت دارد؟

میعاد بافراست | پنجشنبه, ۴ تیر ۹۴, ۰۰:۱۲

بیشتر بخوانید