جهان موازی

آیا ناسا واقعا جهانی موازی را در قطب جنوب کشف کرده است؟

میلاد میرکانی | ۰۹:۳۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | 18 دیدگاه

نظریه جهان‌های موازی می‌تواند معمای زندگی پس از مرگ را حل کند؟

نجوم | جلیل علیزاده | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | 34 دیدگاه

از تشکیل جهان تا پیدایش جهان‌های موازی

جهان‌های موازی و جهان‌های چندگانه: نگاهی جامع به نظریه‌ها و مفاهیم

نظریه‌ ریسمان جهان‌هایی بسیار کمتر از آنچه می‌پنداشتیم خلق می‌کند

فاطمه مختاری | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | 2 دیدگاه

فیزیک چگونه به بی‌راهه قدم گذاشت؟

نظریه‌ چندجهانی واقعیت دارد؛ اما کمکی به حل معمای اصلی نمی‌کند

بابک قهرمانی | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | 19 دیدگاه

آیا نسخه‌ دیگری از ما در جهانی موازی وجود دارد؟

اهورا کیانی | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ | 74 دیدگاه

زمان در جهان‌های موازی می‌تواند به عقب حرکت کند

مسعود توکلی | ۱۷:۴۴ ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | 10 دیدگاه

آیا وجود دو جهان موازی حقیقت دارد؟

میعاد بافراست | ۰۰:۱۲ ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ | 68 دیدگاه

بیشتر بخوانید