پروژه‌ی گیت هاب و مایکروسافت برای حفاظت از کدهای متن‌باز در قطب شمال

گیت هاب، سرویسی که طی ۱۰ سال دنیای برنامه نویسی را تغییر داد

گیت هاب در برابر گیت لب؛ مقایسه دو سرویس رایج مدیریت مخزن گیت

Open Source

مصطفی اصلاحی | ۱۸:۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | 1 دیدگاه

مبین احمدی | ۲۳:۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | 6 دیدگاه

مبین احمدی | ۲۳:۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | 25 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | 4 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | 1 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۸:۴۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | 3 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | 266 دیدگاه

رضا قزی | ۲۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | 7 دیدگاه

مبین احمدی | ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | 21 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۴:۳۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | 1 دیدگاه

آرش مشیرنیا | ۲۰:۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | 14 دیدگاه

رضا قزی | ۱۷:۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | 4 دیدگاه

مریم آقائی | ۰۸:۵۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | 8 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | 1 دیدگاه

مجتبی بوالحسنی | ۰۹:۱۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | 6 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۲۲:۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | 2 دیدگاه

سید امیر علوی | ۲۳:۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ | + دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۶:۱۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | 21 دیدگاه

بیشتر بخوانید