oooloo

Siri و Google Now را فراموش کنید؛ دستیار صوتی انسانی Ooloo پاسخ شما را خواهد داد

مسعود آموزگار | شنبه, ۱۱ مرداد ۹۳, ۱۴:۰۵

بیشتر بخوانید