نوکیا 9

نوکیا 9 پرچمداری با برند نوکیا و توسعه یافته توسط HMD Global است که سال 2017 راهی بازار خواهد شد

پیام هدایتی | ۰۸:۵۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | 16 دیدگاه

مبین احمدی | ۲۱:۱۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | 3 دیدگاه
MWC | موبایل | حسین خلیلی صفا | ۱۹:۲۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | 26 دیدگاه

تینا پورشاهید | ۱۹:۴۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | 12 دیدگاه

تینا پورشاهید | ۱۱:۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | 6 دیدگاه

سید امیر علوی | ۱۴:۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | 11 دیدگاه

تینا پورشاهید | ۱۲:۴۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | 9 دیدگاه

سید امیر علوی | ۱۲:۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | 15 دیدگاه

تینا پورشاهید | ۲۰:۴۳ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | 7 دیدگاه

تینا پورشاهید | ۱۶:۴۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ | 11 دیدگاه

حماد کشاورزپور | ۱۸:۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | 13 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۲۱:۴۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | 22 دیدگاه

مبین احمدی | ۲۱:۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | 8 دیدگاه

علیرضا عنادی | ۱۲:۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | + دیدگاه

مبین احمدی | ۱۲:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | 21 دیدگاه

مبین احمدی | ۱۴:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | 12 دیدگاه

حمید ملکی | ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | + دیدگاه

حمید ملکی | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | 19 دیدگاه

بابک اسدالهی | ۱۷:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | 29 دیدگاه

بابک اسدالهی | ۱۷:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | 14 دیدگاه

بیشتر بخوانید