شبکه عصبی

شبکه‌های عصبی مصنوعی Artificial Neural Network /روش‌های محاسباتی نوین برای یادگیری ماشینی، نمایش دانش و اعمال دانش به دست آمده در جهت بیش‌بینی پاسخ‌های خروجی از سامانه‌های پیچیده است. شبکه از تعداد دلخواهی سلول یا گره یا واحد یا نرون تشکیل می‌شود که مجموعه ورودی را به خروجی ربط می‌دهند. شبکه عصبی مصنوعی روشی عملی برای یادگیری توابع گوناگون نظیر توابع با مقادیر حقیقی، توابع با مقادیر گسسته و توابع با مقادیر برداری است.

ابوالقاسم اسلامی | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | + دیدگاه

مریم صفدری | ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | 2 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۸:۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | 1 دیدگاه

سارا ارجمند | ۲۱:۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | 4 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | 3 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۰:۳۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | 7 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | + دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | 9 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۸:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | + دیدگاه

سارا ارجمند | ۲۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | 4 دیدگاه

سارا ارجمند | ۱۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | 5 دیدگاه

فاطمه سعادت پور | ۱۹:۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | + دیدگاه

فاطمه سعادت پور | ۱۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ | + دیدگاه

مجتبی بوالحسنی | ۱۰:۴۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | + دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۲۲:۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | 3 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۲۰:۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | 1 دیدگاه

علی درانیان | ۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | 1 دیدگاه

تینا پورشاهید | ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ | 10 دیدگاه

بیشتر بخوانید