Neil Armstrong

نگاهی به برترین تصاویر علمی هفته

فضانوردان آپولو 11 دقیقا چه زمانی روی ماه گام نهادند؟

فرید کریمی | یکشنبه, ۶ مرداد ۹۸, ۲۲:۴۰

شمارش معکوس برای مسابقه فضایی در ماه (بخش دوم و پایانی)

فضانوردان آپولو 11 تقریبا فراموش کردند پیام صلح را روی ماه بگذارند

فرید کریمی | سه شنبه, ۲۰ فروردین ۹۸, ۰۹:۱۵

بازخوانی خاطرات مردم از فرود تاریخی روی ماه: روزی که همه به یاد دارند

فرید کریمی | شنبه, ۱۲ آبان ۹۷, ۲۲:۳۰

نیل آرمسترانگ و نقش فراموش‌شده‌ او در جامعه آمریکا

فرید کریمی | دوشنبه, ۳۰ مهر ۹۷, ۲۲:۴۵

نکات باورنکردنی از زندگی نیل آمسترانگ در فیلم نخستین انسان

فرید کریمی | سه شنبه, ۲۴ مهر ۹۷, ۲۲:۳۰

درگذشت نیل آرمسترانگ، نخستین مردی که به ماه رفت

حسین ملک محمدی | یکشنبه, ۵ شهریور ۹۱, ۲۰:۵۰

بیشتر بخوانید