تماشا کنید: رویای ثروتمندترین مرد جهان برای تسخیر فضا

شمارش معکوس برای مسابقه فضایی جدید در ماه (بخش اول)

آیا ناسا می‌تواند تا ۵ سال آینده به ماه بازگردد؟

کره ماه

ماه تنها قمر سیاره زمین است که با بازتاباندن نور خورشید، شب‌های زمین را کمی روشن می‌کند. ماه پنجمین قمر طبیعی بزرگ در سامانه‌ی خورشیدی در میان ۱۷۳ قمر موجود در این سامانه است. قطرِ ماه حدودِ ۳٬۵۰۰ کیلومتر است. جوّ ندارد و در پهنهٔ آن دهانه‌های برخوردی درپیِ برخوردِ سنگ‌های آسمانی پدید آمده‌است.

میلاد میرکانی | ۱۹:۰۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | 6 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۱۹:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | 11 دیدگاه

سارا ارجمند | ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | 6 دیدگاه

سارا ارجمند | ۱۹:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | 1 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | 3 دیدگاه

پیام هدایتی | ۱۵:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | 27 دیدگاه

سارا ارجمند | ۱۹:۲۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | 4 دیدگاه

سید امیر علوی | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | 7 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | 6 دیدگاه

مهدی ندافی | ۱۶:۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | 15 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | + دیدگاه

میلاد میرکانی | ۱۷:۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | 1 دیدگاه

محمد وارسته | ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | 7 دیدگاه
نجوم | فرید کریمی | ۲۳:۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | 22 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۱۸:۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | 17 دیدگاه
علمی | نجوم | فناوری | فرید کریمی | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | 6 دیدگاه

مهرداد بگلو | ۱۸:۴۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | 1 دیدگاه
علمی | نجوم | فناوری | فرید کریمی | ۲۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | 1 دیدگاه

فرید کریمی | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | 6 دیدگاه

بیشتر بخوانید