microsoft remote desktop

بهترین برنامه‌های کنترل از راه دور کامپیوتر

رضا قزی | پنجشنبه, ۲۰ تیر ۹۸, ۱۹:۰۰

زوم‌اَپ: TuneIn Radio، رادیو با طول موج بی‌انتها

حسین خلیلی صفا | جمعه, ۹ آبان ۹۳, ۱۳:۰۰

زوم‌اَپ: با Microsoft Remote Desktop از گوشی یا تبلت، پی‌سی خود را کنترل کنید

حسین خلیلی صفا | جمعه, ۲ آبان ۹۳, ۱۳:۰۰

بیشتر بخوانید