مریخ

بهرام یا مریخ چهارمین سیاره در منظومه شمسی است که در مداری طولانی‌تر و با سرعتی کمتر از زمین به دور خورشید می‌چرخد. هر یک بار گردش این سیاره به دور خورشید معادل ۶۸۷ شبانه‌روز زمین به درازا می‌کشد و طول شب و روز نیز از کره زمین کمی طولانی‌تر است.

سارا ارجمند | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | 3 دیدگاه

سارا ارجمند | ۱۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | 12 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | 7 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | 3 دیدگاه

سارا ارجمند | ۲۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | 22 دیدگاه

سارا ارجمند | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | 6 دیدگاه
نجوم | سارا ارجمند | ۲۳:۲۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | 8 دیدگاه

سید امیر علوی | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | + دیدگاه

سید امیر علوی | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | 7 دیدگاه

سید امیر علوی | ۱۰:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | 9 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۱۲:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | 2 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۱۸:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | 3 دیدگاه

مهدی ندافی | ۱۶:۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | 15 دیدگاه
علمی | نجوم | فناوری | فرید کریمی | ۲۳:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ | 9 دیدگاه

سارا ارجمند | ۱۳:۰۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | 7 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۱۸:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | 5 دیدگاه
نجوم | فرید کریمی | ۲۳:۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | 22 دیدگاه

سارا ارجمند | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | 19 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | 22 دیدگاه

بیشتر بخوانید