lab grown

پیوند موفق ریه آزمایشگاهی به خوک برای نخستین بار

فرید کریمی | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | 3 دیدگاه

غضروف مصنوعی تولید شده در آزمایشگاه برای اولین بار در جراحی بازسازی بینی استفاده شد

بیشتر بخوانید