Ken Block

راننده مشهور اتومبیل رانی که در فضای مجازی کلیپ‌های جذاب از حرکات نمایشی خودرو می‌سازد و جزو ۵۰ فرد قدرتمند در دنیای خودرو به شمار می‌رود

هومن شاهینی | ۲۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | 3 دیدگاه

میلاد زنگانه | ۱۲:۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | 12 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۶:۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ | 1 دیدگاه

میلاد زنگانه | ۱۱:۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | 3 دیدگاه

میلاد زنگانه | ۱۲:۰۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | + دیدگاه

میلاد زنگانه | ۱۵:۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | + دیدگاه

میلاد زنگانه | ۱۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ | 1 دیدگاه

میلاد زنگانه | ۱۳:۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | 19 دیدگاه

میلاد زنگانه | ۱۱:۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | 1 دیدگاه

محمد وارسته | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | 3 دیدگاه

میلاد زنگانه | ۱۱:۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | 5 دیدگاه

میلاد زنگانه | ۱۳:۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | 9 دیدگاه

محمدرضا اشتری | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۷ | 7 دیدگاه

امین دین دوست | ۱۸:۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ | 6 دیدگاه

مسیح رستم پور | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ | 7 دیدگاه

مسیح رستم پور | ۰۹:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ | 17 دیدگاه

محمدحسین جعفری | ۲۱:۴۵ ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ | 6 دیدگاه

محمدحسین جعفری | ۱۲:۰۷ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ | 15 دیدگاه

محمدحسین جعفری | ۲۲:۲۶ ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ | 9 دیدگاه

بیشتر بخوانید