how to focus

راه‌هایی برای تقویت سرسختی ذهنی

بنفشه نیک‌بخت | چهار شنبه, ۲۴ مرداد ۹۷, ۱۶:۳۰

افزایش تمرکز با تمرین های ذهنی

پویش پورمحمد | سه شنبه, ۱۰ مرداد ۹۶, ۱۸:۳۰

زوم اپ: How to Focus اپلیکیشن دیگری از Udemy برای تمرکز بیشتر بر کارها

سیامک احدی | پنجشنبه, ۲ مرداد ۹۳, ۱۲:۰۴

بیشتر بخوانید