هاچ بک

هاچ بک / Hatchback کلاسی از خودروها هستند که فاقد صندوق عقب بوده و به صورت دو یا چهار درب تولید می‌شوند. پراید 111، پژو 206، هیوندا i20، فولکس واگن گلف برخی از مثال‌های این دسته از خودروها هستند.

محمد وارسته | ۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | 2 دیدگاه

سپهر صمدی | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ | 7 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۱:۴۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | 9 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۰۸:۴۴ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | 1 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۲۰:۴۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ | 9 دیدگاه

علی محمدی | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | 10 دیدگاه

میلاد زنگانه | ۱۲:۴۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | 1 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۰۸:۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | 2 دیدگاه

میلاد زنگانه | ۱۴:۴۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | 7 دیدگاه

متین نصیری | ۱۷:۵۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | 13 دیدگاه

امیر دهقان | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ | 3 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۲:۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | + دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۳:۴۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | + دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۷:۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ | 3 دیدگاه

میلاد زنگانه | ۱۶:۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | 2 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۲:۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | 2 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۹:۱۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | 2 دیدگاه

مهرداد یوسفی | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | 2 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | 6 دیدگاه

بیشتر بخوانید