دانگ فنگ H30 کراس

H30 کراس خودروی شاسی بلند مشترک ایران خودرو و دانگ فنگ چین است که با قیمت اولیه ۴۴ میلیون تومان عرضه می‌شود

ابوالقاسم اسلامی | ۰۵:۳۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | 188 دیدگاه

محمدرضا اشتری | ۱۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ | 27 دیدگاه

حامد قاسمی نراقی | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | 11 دیدگاه

حامد قاسمی نراقی | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ | 18 دیدگاه

امین دین دوست | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | 54 دیدگاه

حامد قاسمی نراقی | ۱۳:۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ | 24 دیدگاه

حامد قاسمی نراقی | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ | 40 دیدگاه

بیشتر بخوانید